Thứ Hai, ngày 11 tháng 2 năm 2013

GIÁO HOÀNG TỪ CHỨC LÀ ĐIỀM ĐÁNG SỢ CHO NHÂN LOẠI ĐÃ ĐẾN THEO TIÊN TRI CỦA THÁNH MALACHY:


Hôm nay Vatican chính thức công bố tin bất ngờ là Đức Giáo Hoàng Benedicto Thứ 16 (Benedict XVI) quyết định từ chức sẽ chính thức vào lúc 20:00 giờ quốc tế ngày 28-2-2013. Xem tin chính thức trên BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/02/130211_pope_to_resign.shtml  
Thực sự Vị Giáo Hoàng Benedict XVI nầy đã được Tiên Tri của Thánh Malachy chỉ rõ tên là Giáo Hoàng cuối cùng mang số Thứ Tự 267 và sẽ xuất hiện trị vì Vatican trong khoảng từ 2005 đến 2012. Như vậy Giáo Hoàng Benedicto 16 công bố từ chức trễ 2 tháng so với lời Tiên Tri của Thánh Malachy. 
Vị Giáo Hoàng kế tiếp không có số Thứ Tự tên là Francis Arinze có biệt danh là "Peter The Roman" sẽ lên ngôi lấy tên hiệu Giáo Hoàng là PIUS XIII (Phê-Rô Thử 13) và Tiên Tri của Thánh Malachy nói sẽ diễn ra trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2014 và đây là kẻ chống Chúa Giê-Su vì đó là quỷ Satan. 
Theo lời Tiên Tri của Thanh Malachy thì sẽ có 3 Triều Đại Giáo Hoàng cuối cùng là:

1. Tên (Name) : Karol Wojtyla
Tên hiệu Giáo Hoàng (Regnal Name) : John Paul II
Năm trị vì (Pope Year) : 1978-2005
Thứ vị Giáo Hoàng (Pope Number) : 266
Huy Hiệu (Moto) : From a solar eclipse - De labore solis
image 
Đức Giáo Hoàng John Paul II (Gioan Phao-Lô Đệ II).

2. Tên (Name) : Joseph Ratzinger
Tên hiệu Giáo Hoàng (Regnal Name) : Benedict XVI
Năm trị vì (Pope Year) : 2005-(2010/2011/2012) (sẽ trong khoảng từ 2005 đến 2012)
Thứ vị Giáo Hoàng (Pope Number) : 267
Huy Hiệu (Moto): Glory of the olive - Gloria oliuæ - Gloria olivae
image 
Đức Giáo Hoàng  Benedict XVI (Bnedicto thứ 16)

3. Tên (Name) : Peter The Roman = Francis Arinze
Tên hiệu Giáo Hoàng (Regnal Name) : Pope Benedict Last Pope - Pius XIII
Năm trị vì (Pope Year): 201020112012/2013/2014 - (?) (sẽ xảy ra trong khoảng năm từ 2010 đến 2014)
Thứ vị Giáo Hoàng (Pope Number): Không có số thứ tự (No Number)
Huy Hiệu (Moto): Peter II - AntiChrist - Satan (Phê-rô Thứ II - Chống Chúa Giê-Su - Quỷ Satan).

Tên của Giáo Hoàng kế tiếp theo Tiên Tri của Thánh Malachy sẽ là người có tên hiệu Peter The Roman tức tên thật là Francis Arinze, sẽ lấy hiệu Giáo Hoàng là Pius XIII (Phê-Rô Thứ 13) là một con quỷ Satan chống Chúa Giê-su và phá tan Vatican. Xem Link tại đây: http://www.alamongordo.com/the_popes_prophecy.html
image 
 Phải chăng Đức Hồng Y da đen Francis Arinze sẽ là Giáo Hoàng kế tiếp lấy tên hiệi là Giáo Hoàng PIUS XIII và sẽ là kẻ chống Chúa Giê-su (Anti-Christ) và là quỷ Satan đội lốt nhu lùi Tiên Tri của Thánh Malachy?

Hồng Y Francis Arinze sinh ngày 01-11-1932 tại Igbo của nước Nigeria ở Phi Châu và đương là Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo La-Mã. Ông là Giáo sư thuyết giảng rất thành công về phụng thờ Thượng Đế và tuân giữ các phép bí tích từ năm 2002 đến 2008. Ông hiện là Hồng Y của Velletri-Segni nối chức của Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng Benedict XVI kể từ năm 2005. Hồng Y Francis Arinze từng là một trong các vị Cố Vấn chính của Đức Giáo Hoàng John Paul II và từng được đề cử tranh chức Giáo Hoàng vào năm 2005 khi Giáo Hoàng John Paul II qua đời; nhưng sau đó Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu Giáo Hoàng lấy hiệu là Benedict XVI.

Như vậy, theo Tiên Tri của Thánh Malachy  (
http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes ) thì sẽ có một người tên là FRANCIS ARINZE sẽ lên làm Giáo Hoàng và lấy hiệu là PIUS XIII và đây là một kẻ chống Chúa Giê-Su và là quỷ Satan làm sụp đổ Giáo Hội và Vatican sẽ bị phá hủy

Phải chăng đây sẽ là Hồng Y da đen Francis Arinze gốc dân Nigeria ở Phi Châu là vị Cố Vấn của đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI sắp từ chức vào ngày 28-2-2013 lúc 20:00 giờ.?

Hồng Y Francis Arinze sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng cuối cùng và sẽ lấy tên là PIUS XIII (Phê-rô Thứ 13) sau khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI băng hà ? Nay là từ nhiệm chứ chưa phải là băng hà.

Thánh Malachy gốc dân Ái-Nhĩ-Lan (Irish) sinh năm 1094 và mất ng ày 02-11-1148. Ngài là một vị Giám Mục tại Armagh đã từng làm được nhiều phép lạ và nhìn thấy trước tên họ các Giáo Hoàng cuôi cùng trong danh sách gồm 112 vị Giáo Hoàng La-Mã. Giám Mục Malachy là người Ái-Nhĩ-Lan đầu tiên được Tòa Thánh Vatican phong chức Thánh nên gọi là Saint Malachy. 

Điều khó hiểu là tại sao Thánh Malachy đã chết từ ngày 02 tháng 11 năm 1148, mà các sao các Tiên Đoán của Ngài đã ghi rõ tên vị Hồng Y Joseph Ratzinger sẽ lên ngai Giáo Hoàng thứ 267 và lấy tên là BENEDICT XVI. Và tiếp theo là tiên đoán có người tên là FRANCIS ARINZE sẽ kế vị Giáo Hoàng Benedict XVI và xưng danh hiệu Giáo Hoàng là PIUS XIII trong khoảng từ 2010 đến năm 2014? Nếu các sự kiện nầy xảy ra thì đã đến thời “End Times” của Thế Giới.

Trong tiên đoán của Thánh Malachy nói về các Giáo Hoàng cuối cùng ghi tại Link http://www.alamongordo.com/the_popes_prophecy.html có đoạn ghi ý kiến của nhà Tiên Tri Ronald L. Conte Jr. rằng:
Và sự mô tả Peter The Roman” có nghĩa là “Đức Giáo Hoàng sẽ tái khẳng định quyền lực của Giáo Hoàng La-Mã trên toàn Giáo Hội; quyền lực nầy căn cứ trên vị thế của Ngài là kế vị của Thánh Phê-Rô” và “sẽ nhấn mạnh uy quyền tối cao của Niềm Tin Công Giáo La-Mã và Giáo Hội Công Giáo La-Mã trên tất cả các tôn giáo và các giáo phái khác, và quyền lực nầy bao phủ trên mọi tín đồ Tin Lành và trên tất cả các dân tộc trên thế giới”, và cũng sẽ là vị Giáo Hoàng cuối cùng của một thế hệ (cho đến thập niên 2040) để trị vì từ La-Mã. 

Theo quan điểm c ủa Conte Ronald L. Conte Jr., thì danh sách của Thánh Malachy kết thúc với Petrus Romanus (Phê-Rô La-Mã) vì triều đại của Ngài sẽ trùng hợp với sự khởi đầu của giai đoạn thứ nhất của thời đau thương.

Theo Ronald L. Conte Jr. (http://nibirunews2011.page.tl/Prophecy-of-Ronald-L-.--Conte-Jr-.-.htm ) thì Giáo Hoàng PIUS XIII (2011-2013) sẽ đòi hỏi thực hiện niềm tin Công Giáo (Catholic Faith) nhưng người theo Công Giáo sẽ dần dần xa lánh trong thời gian ngắn sau khi Giáo Hoàng Pius XIII lên ngôi. 

Tiếp theo là Thế Chiến Thứ 3 sẽ bắt đầu khi Hồi Giáo từ khối Ả Rập tấn công Vatican và Giáo Hoàng PIUS XIII sẽ mang ba-lô trên lưng và trốn chạy khỏi Vatican trong đêm cùng với một số tùy tùng là thư ký nhưng cuối cùng Giáo Hoàng Pius XIII bị bắt cùng nhóm tùy tùng và bị đưa về Syria, sau đó họ xử tử các người thư ký và cho Giáo Hoàng Pius XIII nhìn thấy là là cái nhìn cuối cùng vì ngay sau đó họ đâm thủng mắt của Giáo Hoàng và bịt lại giải về Iraq để nhốt tù ông cho đến khi ông chết trong tù ở Iraq mà không ai có thể cứu ông được. Lực lượng Hồi Giáo Khối Ả Rập tấn công đốt phá toàn bộ Vatican và một phần thành phố Roma và Công Giáo sẽ không có Giáo Hoàng cho đến thập niên 2040 mới sẽ có Giáo Hoàng trở lại. Như vậy, theo Ronald L. Conte Jr. thì Pius XIII không phải là vị Giáo Hoàng cuối cùng, mà đến thập niên 2040 sẽ còn những Giáo Hoàng khác!

Một số tiên đoán khác cùng với Giáo Hoàng quỷ Satan giả danh Phê-Rô Thứ 13 (Pius XIII) để tận diệt Công Giáo là Vladimir Vladiminovich Putin hiện là Tổng Thống Nga cùng hợp tác với Hồi Giáo quá khích để chống lại Chúa Giê-Su, theo Link: http://www.alamongordo.com/vladimir_vladimirovich_putin.html
image 
 Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hiện nay.
 
Bài khai bút đầu năm 2013 về đề tài nầy quả thật là chuyện buồn và động trời; nhưng đây là những gì huyền bí và có thực mà Giáo Hoàng Công Giáo nắm giữ các bí mật từ bức thư của chị Lucia là một trong 3 trẻ mục đồng gồm Lucia, Jacinta và Francisco Marto đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào mỗi ngày Thứ 13 của các tháng từ tháng Năm đến tháng Mười năm 1917 mà sau nầy Lucia đã trở thành Dì Phước đã gặp Đức Giáo Hoàng John Paull II để trao một bức thư về các bí mật mà Đc Mẹ muốn thông báo cho nhân loại nhưng Giáo Hoàng vẫn chưa tiết lộ!

Cầu mong nhân loại sẽ qua khỏi đại họa thời diệt vong nếu như lời tiên tri của Thánh Malachy là sự thật khi Vatican sắp có một vị Giáo Hoàng có tên thật Francis Arinze lên ngôi Giáo Hoàng xưng hiệu PIUS XIII trong những ngày sắp tới!

image 

Dì phước LUCIA gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II để trao Thư về các bí mật Fatima do Đức Mẹ truyền dạy và các cảnh báo ngày tận thế để kêu gọi lần hạt Mân Côi và ăn năn đền tội trước khi quá muộn. 


Ký giả Hạnh Dương.