Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013

SAN JOSE : KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA KÍNH MỜI DỰ LỄ ĐẠI GIỖ QUÂN-DÂN-CÁN-CHÍNH VNCH LÚC 3:00 PM THỨ BẢY 27-4-2013 SẮP TỚI.
image  

Bàn thờ Linh Vị và Di Ảnh các Vị Tường Lãnh tuẩn tiết và các Quân, Cán, Chính VNCH
t5ai Trụ Sở KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA.

San Jose (VietPress USA - Nữ Phóng Viên NGỌC DUNG): Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California sẽ tổ chức Đại Lễ Giỗ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH vào lúc 3:00pm chiều Thứ Bảy 27-4-2013 sắp tới tại TRUNG TÂM SINH HOẠT KHU HỘI, số 111 E. Gish Road, San Jose, CA 95112 (góc đường North số 1 và North số 4).

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California đã nhiều năm liên tục tổ chức Lễ Giỗ để vinh danh các Anh linh Anh hùng Quân, Dân, Cán, Chính trong chế độ VNCH đã hy sinh tuẫn tiết cho Tổ Quốc Việt Nam, không khuất phục đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt trước và sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975.

Hằng năm vào ngày Đại Giỗ này, Khu Hội luôn luôn nhắc đến những chiến công hiển hách, những hy sinh mất mát, sự quyết tâm chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của các anh hùng, tử sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh tính mạng vì lời thề tận diệt bọn khát máu Cộng Sản để đem lại cuộc sống ấm no, tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam. Lễ đại giỗ còn nhằm mục đích nhắc lại cho con cháu các thế hệ sau hiểu biết để ghê tởm những tội ác của bọn Cộng Sản Việt Nam đã gây sự đau khổ cho từng người dân Việt tại hai miền Nam, Bắc Việt Nam trong thời gian chiến tranh; và cho toàn thể nhân dân Việt Nam hiện đang sống dưới chế độ độc tài buôn dân bán nước của tập đoàn tham những "hèn với giặc, ác với dân" của CSVN.

Ông Mai Khuyên thay mặt Ban Tổ Chức kính mời tất cả các đồng hương người Việt Quốc Gia đến tham dự đại lễ giỗ các Anh linh Anh hùng Quân, Dân, Cán, Chính VNCH sẽ được cưửhành trọng thể vào lúc 3:00pm chiều Thứ Bảy 27-4-2013 sắp tới tại Trụ sở Khu Hội.   

Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương sẽ làm cho buổi lễ thêm phần long trọng và cũng là niềm an ủi cho các Anh linh Anh hùng đã hy sinh thân mình để đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam dưới nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH.  

Mọi sự yểm trợ, đóng góp chi phí cho buổi lễ xin ghi: 
Khu Hội Bắc California hoặc viết tắt  AFVPP và gởi về
số 111 E. Gish Road, San Jose, CA 95112.

Điện thọại liên lạc  :                                                                   
Văn phòng Khu-Hội  :  (408) 437- 3199
Ông Cao-Trí             :  (408) 315 - 5977   
Ông Trần-Đắc          :  (408) 204- 9522
Ông  Mai-Khuyên     :  (408)  334 - 6101